کیف دوشی سنگشور لی مشکی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

مشکی باشی، لی باشی، سنگشور باشی! دیگه چی از این زیباتر میتونه از روی دوشِ مبارکِ آدم آویزون باشه؟ 🥰😎
.
کیف دوشی سنگشور لی مشکیِ خوب، از بهترین های روزگاره.

موجود در انبار