ونس اولد اسکول ساق کوتاه شوکران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

شما تصور کنین که سقراط، حکیم و فیلسوف بزرگ یونانی اولین مورد ثبت شده در تاریخه که جام شوکران رو سر کشیده! درسته شوکران زهرآگینه ولی خوب، ما میگیم جام شوکرانِ خوب رو پاتون کنین و باهاش عشق کنین 😇🍀

سایز :
پاک کردن انتخاب