ونس اولد اسکول ساق کوتاه بمب

۲۹۸,۰۰۰ تومان

خوب براتون یه بمب آورده که با هر قدمتون یه انفجار پشت سرتون رخ میده! انفجارِ جذابیت!
خوبه دیگه، اسمش روشه! حتی اگه بخواد میتونه آتیش به پا کنه 💣🔥🧨

سایز :
پاک کردن انتخاب