ونس اولد اسکول ساق بلند پاییز

۴۶۸,۰۰۰ تومان

پاییز
.
پاییز که میاد همه چیز خوبه! رنگا، طرحا، صدای خش خش برگا و قدم زدن روشون. پاییز خوب و بد نداره اما اولداسکول پاییز، فقط “خوب” ش خوبه!
متولدای پاییزیِ خوب دستا بالا ببینیم چند نفریم 🥰🍁🍂

سایز :
پاک کردن انتخاب