آل استار ساق بلند سه بعدی

۳۸۸,۰۰۰ تومان

شاهزاده‌ همراه با معشوقه‌اش سوار بر اسب با ردایی رنگارنگ از دروازه‌ی قصر خارج شد.  با شتاب به بیابان زدند. نه اسب‌های گارد حفاظت سلطنتی به گرد پایشان رسیدند و نه راهزنان تاب تعقیبشان را در گردنه‌های خطرناک پیش رو داشتند. هیچ کس حتی نزدیک‌ترین دوستانشان نمی‌دانست مقصد نهایی آنان کجاست. آخرین روزی که در قصر بودند با هیچ کس سخن نگفته بودند. روز بعد کاغذی در اتاق شاهزاده یافتند که بر آن نوشته بود:

«خسته‌ی راه محتاج جایی است برای ایستادن؛ اما آن که از ایستادن خسته‌است، چه؟ باید رفت. به کجا؟ نمی‌دانم. جایی بعید؛ شاید در بُعدی دیگر»

پ.ن: بعضی کفش‌ها را نباید پوشید؛ باید سوار شد. آل استار سه بعدی خوب از این کفش‌هاست.

سایز :
پاک کردن انتخاب