آل استار ساق بلند سنگشور مشکی

۳۸۸,۰۰۰ تومان

– آل استاره؟

– بله.

– آل استار کفش خوب؟

– آره بابا. خیالت راحت.

– سنگشوره؟

– آره. رادو یه مدل سنگشوره.

– مشکیه دیگه؟

– بت گفتم شیک. تازه یه رگه‌های سبز هم داره توش. بعد مگه شیک‌تر از مشکی داریم؟

– آقا قانون بازی رو رعایت کن. این جا فقط من سوال می‌کنم.

– خب حالا؛ بگو شماره پات چنده برات سفارش بدم.

(از خلال بیست‌سوالی تلفنی دو دوست، چند روز قبل از تولد یکی از آن‌ها)

سایز :
پاک کردن انتخاب